Perhekoti Nuorten Mummola

Perhekoti Nuorten Mummola sijaitsee Maaningalla, Pohjois-Savossa kauniissa maalaismaisemassa noin 30 minuutin ajomatkan päässä Kuopiosta. Perhekoti Nuorten Mummola on erikoistunut tarjoamaan palveluita psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Sisäänotettavat lapset voivat olla 7 – 17 -vuotiaita. Sijoitus voi tapahtua joko avohuollon tukitoimena tai huostaanottona. Nuorten Mummola on 6 paikkainen.

Mummolan arki

Mummolan arki rakennetaan selkeäksi, ennakoitavaksi ja turvalliseksi. Lapselle annetaan perheenomaiset selkeät rajat, tehtävät, vastuualueet ja velvollisuudet. Lapsen positiivista minäkuvaa, itsetuntoa ja sosiaalisuutta pyritään vahvistamaan. Mummolan arjessa erityisen tärkeää on lapsen kokemus turvallisten aikuisten läsnäolosta sekä lapsen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Jokaisen nuoren kasvua tuetaan yksilöllisesti, hänen omista lähtökohdistaan käsin. Yksilöllinen, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely ilmenee asiakas-, hoito- ja kasvatussuunnitelmien toimeenpanona sekä säännöllisillä asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyvillä palavereilla, joissa arvioidaan lapsen tilannetta ja työskentelymuotoja.

Koulunkäynti

Nuorta tuetaan koulutehtävien tekemisessä sekä koulumotivaation vahvistamisessa. Siilinjärven ja Kuopion alueen opiskeluvaihtoehdot tarjoavat monipuolisen valikoiman jokaisen nuoren tarpeisiin. Peruskoulun ala- ja yläluokat voi suorittaa Maaningan kylällä sijaitsevassa koulussa. Toisen asteen opetusta on tarjolla Siilinjärvellä ja Kuopiossa SAKKY:n ammattiopistossa. Lukio-opetusta eri painotuksilla löytyy myös Siilinjärveltä ja Kuopiosta. Erityisopetusta tarjoavat alueelliset pienluokat sekä toisen asteen opinnoissa valmentavat koulutukset.

Harrastaminen

Nuorille on tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet Mummolan välittömässä ympäristössä sekä lyhyen matkan päässä Siilinjärven ja Kuopion alueella. Mummolasta löytyy nuorille monipuolisesti harrastevälineitä mm. moottoriurheiluun, lasketteluun ja lumilautailuun, pyöräilyyn ja niin edelleen. Nuoren harrastuksia tuetaan  ja tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle mieluinen harrastus myös yksikön ulkopuoleltakin, jolloin sosiaalista piiriä saadaan laajennettua. Nuorten Mummolassa tehdään yhdessä nuorten kanssa retkiä, joiden suunnitteluun nuoret saavat osallistua. Nuorten kanssa tutustutaan yhdessä monipuolisesti eri asioihin ja nuoret otetaan mukaan erilaisiin toimintoihin.

Itsenäistyvät nuoret

Nuoren lähestyessä täysi-ikäisyyttä nuorta aletaan vähitellen ja tuetusti saattamaan itsenäiseen elämään. Itsenäistymisvaiheet määräytyvät nuoren yksilöllisten valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Itsenäistymisvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä nuoren perheen ja läheisten sekä muiden verkostojen kanssa.

Yhteistyö perheen kanssa

Lapsen perheen ja läheisten kanssa tehdään tiivistä ja avointa yhteistyötä koko sijoituksen ajan. Vanhemmuutta ja vanhemmuuden voimavaroja pyritään vahvistamaan perhetyön ja vanhemmille suunnatun vanhempainohjauksen avulla. Vanhemmat ja muut lapselle tärkeät henkilöt ovat tervetulleita vierailulle Nuorten Mummolaan ja perheet kutsutaan mukaan Mummolan juhlatilaisuuksiin.

Perhekoti Nuorten Mummola Oy
Y-tunnus: 1768347-7
Tavinsalmentie 204
71740 Tavinsalmi
Puh: +358 50 526 8608

Perhekoti Nuorten Mummola
Tavinsalmentie 204
71740 Tavinsalmi

Perhekoti Lasten Mummola
Kehvontie 930
71800 Siilinjärvi