Perhekoti Lasten Mummola

Perhekoti Lasten Mummola sijaitsee Siilinjärvellä, Pohjois-Savossa rauhallisessa ja kauniissa maalaismaisemassa noin 20 minuutin ajomatkan päässä Kuopiosta. Perhekoti Lasten Mummola, on erikoistunut tarjoamaan palveluita psykkisesti oireileville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Sisäänotettavat lapset voivat olla 7 – 13 vuotiaita. Sijoitus voi tapahtua joko avohuollon tukitoimena tai huostaanottona. Lasten Mummola on 4 paikkainen.

Mummolan arki

Mummolan arki rakennetaan selkeäksi, ennakoitavaksi ja turvalliseksi. Lapselle annetaan perheenomaiset selkeät rajat, tehtävät, vastuualueet ja velvollisuudet. Lapsen positiivista minäkuvaa, itsetuntoa ja sosiaalisuutta pyritään vahvistamaan. Mummolan arjessa erityisen tärkeää on lapsen kokemus turvallisten aikuisten läsnäolosta sekä lapsen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Jokaisen nuoren kasvua tuetaan yksilöllisesti, hänen omista lähtökohdistaan käsin. Yksilöllinen, tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työskentely ilmenee asiakas-, hoito- ja kasvatussuunnitelmien toimeenpanona sekä säännöllisillä asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen liittyvillä palavereilla, joissa arvioidaan lapsen tilannetta ja työskentelymuotoja.

Koulunkäynti

Nuorta tuetaan koulutehtävien tekemisessä sekä koulumotivaation vahvistamisessa. Siilinjärven ja Kuopion alueen opiskeluvaihtoehdot tarjoavat monipuolisen valikoiman jokaisen nuoren tarpeisiin. Peruskoulun alaluokat voi suorittaa Kehvon kyläkoululla rauhallisessa maalaismaisemassa ja yläluokat Ahmon koulussa Siilinjärvellä. Toisen asteen opetusta on tarjolla Siilinjärvellä ja Kuopiossa SAKKY:n ammattiopistossa. Lukio-opetusta eri painotuksilla löytyy myös Siilinjärveltä ja Kuopiosta. Erityisopetusta tarjoavat alueelliset pienluokat sekä toisen asteen opinnoissa valmentavat koulutukset.

Harrastaminen

Lapsille on tarjolla monipuoliset harrastusmahdollisuudet Mummolan välittömässä ympäristössä sekä lyhyen matkan päässä Siilinjärven ja Kuopion alueella. Mummolasta löytyy lapsille monipuolisesti harrastevälineitä mm. moottoriurheiluun, lasketteluun, lumilautailuun, pyöräilyyn ja niin edelleen. Lapsen harrastuksia tuetaan ja tavoitteena on löytää jokaiselle lapselle mieluinen harrastus myös yksikön ulkopuoleltakin, jolloin sosiaalista piiriä saadaan laajennettua. Lasten Mummolassa tehdään yhdessä lasten kanssa retkiä, joiden suunnitteluun lapset saavat osallistua. Lasten kanssa tutustutaan yhdessä monipuolisesti eri asioihin ja lapset otetaan mukaan erilaisiin toimintoihin.

Itsenäistyvät nuoret

Nuoren lähestyessä täysi-ikäisyyttä nuorta aletaan vähitellen ja tuetusti saattamaan itsenäiseen elämään. Itsenäistymisvaiheet määräytyvät nuoren yksilöllisten valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti. Itsenäistymisvaiheessa tehdään tiivistä yhteistyötä nuoren perheen ja läheisten sekä muiden verkostojen kanssa.

Yhteistyö perheen kanssa

Lapsen perheen ja läheisten kanssa tehdään tiivistä ja avointa yhteistyötä koko sijoituksen ajan. Vanhemmuutta ja vanhemmuuden voimavaroja pyritään vahvistamaan perhetyön ja vanhemmille suunnatun vanhempainohjauksen avulla. Vanhemmat ja muut lapselle tärkeät henkilöt ovat tervetulleita vierailulle Lasten Mummolaan ja perheet kutsutaan mukaan Mummolan juhlatilaisuuksiin.

Perhekoti Nuorten Mummola Oy
Y-tunnus: 1768347-7
Tavinsalmentie 204
71740 Tavinsalmi
Puh: +358 50 526 8608

Perhekoti Nuorten Mummola
Tavinsalmentie 204
71740 Tavinsalmi

Perhekoti Lasten Mummola
Kehvontie 930
71800 Siilinjärvi