Henkilöstö

Perhekoti Nuorten Mummola

Perhekodin vastuuvanhempana toimii Laura Räihä, jolla on työkokemusta lastensuojelupuolelta ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä vuodesta 2009 alkaen. Laura Räihä on koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk). Lisäkoulutukset: sosiaalityön perusopinnot (25 op), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, psykoterapeuttiset lisäopinnot (35 op), voimavarakeskeinen työnohjaaja sekä yrityksen hallinto ja johtaminen.

Perhekodin toisena vanhempana toimii Jani Räihä, joka on pohjakoulutukseltaan DI ja lisäkouluttautunut nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi. Jani Räihällä on työkokemusta lastensuojelupuolelta, neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä yritys- ja henkilöstöjohtamisesta.

Perhekoti Lasten Mummola

Perhekodin vastuuvanhempana toimii Janika Pitkälä, jolla on työkokemusta lastensuojelupuolelta sekä työskentelystä psykiatrisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kanssa. Janika Pitkälä on koulutukseltaan sairaanhoitaja (amk). Lisäkoulutuksena Janika on suorittanut sosiaalityön perusopinnot (25 op) sekä erä- ja luonto-opaskoulutuksen (150 op).

Muu henkilökunta

Perhekotivanhempien lisäksi Nuorten Mummolan yksiköissä työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää.

Panostamme henkilökuntamme viihtyvyyteen ja koulutukseen, sillä sama, pysyvä henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö voi vastata parhaiten lasten hoidon ja kuntoutuksen tarpeisiin.